Ballina

Vasil S. TOLE

Mbrapshtina

Odiseja dhe Sirenat

grishje drejt viseve iso-polifonike të Epirit

një temë homerike me variacione

Tiranë, 2005

 

Përmbajta

Hyrje  
Variacioni. 1. Politropos, Polikromos dhe Polifonos
Variacioni  2. Odiseja dhe Sirenat, grishje drejt viseve iso-polifonike
Variacioni 3. Vendndodhja e Hadit dhe polifonia: Sirenat –vajtore dhe legjenda e vdekjes së Panit
Intermexo Mbi artin dionisiak dhe atë apolonian
Variacioni. 4. Odiseja, si etnografi dhe folklor mbarëmesdhetar
Variacioni 5. Profecia e Tirezias dhe udhëtimi i fundit i Uliksit
Mbyllje  
Indeksi i emrave  
Bibliografia  
Mbi autorin  

Kthehu tek faqja kryesore
Kthehu tek publikimet
Info per publikimin