Prof. Dr. VASIL S. TOLE
A K A D E M I K
Rr "Hodo BEG", Pallati 12 kate
Ap. IV-D, Tirana
ALBANIA
Tel & Fax: 00355 4 370414
E-Mail: vasiltole@hotmail.com
Web: www.vasiltole.com

Shtesė nė adresėn profesionale:
President i Këshillit të Muzikës Shqiptare,
Anëtar i Këshillit Ndërkombëtar tė Muzikës (IMC)
U N E S C O

Datëlindja: 22 Nëntor, 1963
Vendlindja: Përmet

Gjuhët e huaja: Anglisht me gojë dhe me shkrim

Edukimi
Eksperienca në mësimdhënie dhe në drejtimin artistik
Veprimtari të tjera
Aktivitet tjetër
Pjesmarrës në festivale, konferenca, sympoziume dhe workshope
Arkivi i Iso-polifonisë Shqiptare
Faqja e kompozitorit Tole ne "GROVE Dictionary of Music"

Vasil Tole në YouTube
Na ndiqni dhe ne: Facebook; Twitter