Folklori muzikor-monodia shqiptare

Description

Titulli: Folklori muzikor-monodia shqiptare

Shtëpia botuese: SHBLU

Viti i botimit: 2002

Nr. faqeve: 196

ISBN: 99927-0-176-5