Bibliografia e krijimtarisë

Pjesëmarrje në festivale, konferenca, simpoziume dhe workshope:

2018Leksion mbi “Polifoninë me iso”,  Urania Hause, Ohrid, FYROM.
2016Leksion mbi “Iso-polifoninë me saze”, Qendra Zosimea, Janinë, Greqi.
2003Pjesëmarrës në seminarin “Vlerësimi i arritjeve vjetore individuale të nëpunësve civilë”, organizuar nga Instituti i Trajnimit të Administratës Publike, Tiranë 17-19 Nëntor 2003. Vërtetuar me Nr. Certifikate HRM1-04/03/003.
2002Pjesëmarrës ne kongresin “Diversiteti kulturor dhe lufta kundër racizmit dhe ksenofobisë”, Athinë, Greqi.
2001Pjesëmarrës dhe finalist në konkursin ndër kombëtar të kompozicionit “Dimitri Mitropoulos”, Athinë 2001.
1999Lektor në takimin e parë ndërkombëtar “Mbi polifoninë popullore”, Delvinaq-Greqi, 6-9 Gusht 1999.
1999Pjesëmarrës me vepër në “Musica Nova”, Sofie-Bullgari 1999.
1998Pjesëmarrës në konferencën europiane të “Promotorëve të Muzikës së Re”, Schwaz/Tirol, Austri, 29-31 Gusht 1998.
1998Pjesëmarrës në “Reydale Festival 1998”, Korrik, Angli.
1998Pjesëmarrës në Sympoziumin “Music analysis and cognotive research on music tradition”. Romë-Itali, 28-30 Maj 1998.
1997Pjesëmarrës në Konferencën e katërt mesdhetare të muzikës. Palermo-Itali.
1995Lektor në “Interbalkanian Congrees of Music”. Selanik-Greqi.
1992, 1994Pjesëmarrës në “International Composers Workshop”, Amsterdam-Sofie. Leksione kompozimi nën udhëheqjen e Ton de Leeuw, Joji Youasa dhe Boris Christof.
1992Lektor në “First Balkanian Congress of Music”, Delfi-Greqi etj.