eksperienca nË MËSIMDHËNIE dhe nË drejtimin artistik dhe shkencor

maj 2019 – 2023Zëvendës Kryetar i Akademisë së Shkencave, i zgjedhur me vendim të Asamblesë së ASH-së.
mars 2022Nismëtar dhe ekspert i dosjes për kandidimin e lahutës në listen e dukurive jomateriale të UNESCO-s.
shkurt 2018 – 2023Anëtar i Bordit në Institutin e Studimeve të Krimeve dhe të Pasojave të Komunizmit, zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë me vendimin 27/2018
dhjetor 2017Themelues i ODEA-s, Akademia e Artit dhe Trashëgimisë. Regjistruar në Gjykatë me vendimin Nr. 1217, dt. 15.12.2017.
shtator 2017 –
tetor 2019
Kryetar në detyrë i Akademisë së Shkencave.
2015Anëtar i Komisionit Shtetëror të Pullës Postare.
2014Sekretar shkencor në Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë.
2010 – deri më taniAnëtar i Komitetit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore-KKTKSH pranë MTKRS-së.
2005 – 2018Anëtar i Këshillit të Lartë të Arkivave të Republikës së Shqipërisë
2013Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës së Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes-QKMBM, pranë Ministrisë së Mbrojtjes.
2012Drejtor i Drejtorisë së Aktiviteteve dhe Marrëdhënieve me Publikun në Qendrën e Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes-QKMBM, pranë Ministrisë së Mbrojtjes.
2001 – 2008Drejtor i Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore, në Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sporteve.
2002 – 2007Sekretar i Bordit të Parkut Kombëtar të Butrintit, “World Heritage List”, UNESCO, MTKRS
2005Ekspert i grupit të punës për përgatitjen e dosjes së “Polifonisë Popullore Shqiptare me Iso”, (Albanian Folk Iso Polyphony), shpallur nga Unesco si “Kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit”, 25 Nëndor 2005.
2002 – 2003Kryetar i grupit të punës për hartimin e ligjit “Për simbolet kombëtare” dhe i ligjit “Për trashëgiminë kulturore”.
2003 – 2007Anëtar i këshillit shkencor të Institutit të Kulturës Popullore pranë Akademisë së Shkencave, zgjedhur me Vendim të Kryesisë së Akademisë së Shkencave.
2002 – 2004Drejtues i kolanës zyrtare të MKRS-së, “Trashëgimia shpirtërore në CD”; hartues dhe drejtues i botimeve të MKRS: “Trashëgimia kulturore”, akte ligjore dhe nënligjore; Festivali Folklorik Kombëtar, Gjirokastër, akte ligjore dhe nënligjore.
1997 – 1999Drejtor i Teatrit të Operas dhe Baletit-TOB dhe Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve Popullore-AKVP, Tiranë.
1991 – deri më taniProfesor në Fakultetin e Muzikës, Akademia e Arteve-Tiranë, në lëndët e Kompozicionit dhe Folklorit Muzikor Shqiptar.
Udhëheqës shkencor i diplomave universitare të kompozicionit të Kristi Popës-1997, Ilirjan Mihalit-1998, Klodian Qafokut-2003, Eduard Nurkës-2003, Edi Balilit, Skënder Gjylës-2003; Diplomave universitare në etnomuzikologji;
Udhëheqës shkencor i mikrotezave të SHPU-së pranë Akademisë së Arteve të Edi Nurkës, Klodian Qafokut, Kozma Mihalit, Albin Sadikut, Armand Zaçeliçit;
Udhëheqës shkencor i Doktoratave pranë QSA-së të Klodian Qafokut, Armand Zaçeliçit etj.
1988 – 1991Drejtues artistik në pallatin e kulturës “Naim Frashëri” të  qytetit të Përmetit.