Vepra në CD

2023“Klasikë Muzikorë Shqiptare”, me 18 CD, përgatitur nga Eno Koço, me orkestrën simfonike të RTSH
“Kontrast”, valle simfonike                CD 1
                        “Koncert për orkestër”                       CD 3
                        “Psalmodie bono” për harqe             CD 7
                        “Rondo” për harqe                           CD 7
2007“Eumenides”, opera, publikuar në Angli.
1998Tek C.D-“Sazet…”, vepra “Epitaf dhe britmë” për ansambël, nr. 22. Publikuar nga TEKNOTRADE. Tiranë 1998.
1997Tek C.D-“Memus disco 2”, vepra “Trias” për flaut dhe orkestër, nr. 4, CD/2. Publikuar nga Regione Siciliana, Itali.