Vepra në CD

“Klasikë Muzikorë Shqiptare”, me 18 CD, përgatitur nga Eno Koço, me orkestrën simfonike të RTSH


“Kontrast”, valle simfonike, CD 1
“Koncert për orkestër”, CD 3
“Psalmodie bono” për harqe, CD 7
“Rondo” për harqe, CD 7

Viti: 2023

“Eumenides”, opera, publikuar në Angli.

Viti: 2007

Tek C.D-“Sazet…”, vepra “Epitaf dhe britmë” për ansambël, nr. 22. Publikuar nga TEKNOTRADE. Tiranë 1998.

Viti: 1998

Tek C.D-“Memus disco 2”, vepra “Trias” për flaut dhe orkestër, nr. 4, CD/2. Publikuar nga Regione Siciliana, Itali.

Viti: 1997