edukimi

2008Antar i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë
2004Profesor-Drejtues Kërkimesh me Vendimin Nr. 102, dt. 29.10. 2004 të Komisionit të Kualifikimit Shkencor pranë Këshillit të Ministrave. Dëshmia Nr. 595, rregjistri themeltar Nr. 5029.
2000Profesor i asociuar-Mjeshtër Kërkimesh me Vendimin Nr. 32, dt. 29.02.2000, të Komisionit të Kualifikimit Shkencor, pranë Këshillit të Ministrave. Dëshmia Nr. 14, rregjistri themeltar Nr. 4498.
1996Studime të postdoktoranturës në departamentin e muzikologjisë pranë Universitetit të Athinës.
1994 – 1995Studimet pasuniversitare në kompozicion pranë Folkwang Hochschule në Essen-Gjermani, nën drejtimin e Prof. Wolfgang Hufschmidt (1934-2018).
1994Mbroj tezën e doktoraturës në etnomuzikologji me punimin me temë “Aspekte historike në evolucionin e muzikës popullore instrumentale të Shqipërisë së Jugut”. Nr. regjistrit themeltar 3227.
1992 – 1994Mësime kompozimi me prof. Ton De Lew (Hollandë), Joji Yuasa (Japoni), Dimiter Christoff (Bullgaria)
1983 – 1987Diplomohem në degën e Kompozicionit në Institutin e Lartë të Arteve nën drejtimin e Prof. Kozma Lara (1930-2019). Diploma me nr. 2038.
1982 – 1983Mësime kompozicioni nën drejtimin e Prof. Ҫesk Zadeja (1927-1997).
1978 – 1982Studioj për violinë në shkollën e mesme artistike “Tefta Tashko Koço”, në Korçë.